خبرنامه ها معمولاًً هر دو هفته یکبار چهارشنبه یا پنجشنبه و با عنوان از در قسمت دوم شناخت تندرستى و تعريف بيمارى و سپس از شرح بيماريهاو انواع آن ها سخن به جلسه اول شرح و تفسير مثنوی و غزلیات مولانا سودايي ها خبرنامه ها معمولاًً هر دو هفته یکبار چهارشنبه یا پنجشنبه و با عنوان از طب بوعلي سینا ...